Lid worden ?

Lidgelden voor 2023-2024

 • FolkloreDans : 55 EUR
 • FolkloreDans Jeugdtarief : 30 EUR
 • Vendeliers : 55 EUR
 • Vendeliers Jeugdtarief : 30 EUR
 • Orkest : 30 EUR
 • Steunend lid : vanaf 30 EUR

Je betaalt maar 1 keer per persoon het hoogste bedrag, ongeacht of je in meerdere deelgroepen actief bent.

Voor jongeren tot 25 jaar (25 jaar in de loop van het seizoen) geldt een goedkoper tarief van 30 EUR.

Naast het groepslidgeld is in dit bedrag ook een ongevallen- en schadeverzekering voorzien. Als steunend lid ben je dus ook bij randactiviteiten verzekerd.

Je hebt recht op het sociaal tarief van 50% op volwaardige lidgelden (geldt niet voor steunend lid), als je (of ieder ander persoon die officieel bij jou woont) bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgt. Bijvoorbeeld je geniet van een:

 • leefloon
 • inkomensgarantie voor ouderen
 • tegemoetkoming gehandicapten
 • zorgbudget voor ouderen
 • compensatie voor hulp aan bejaarden
 • ... of je woont in een sociaal appartement

Wij vragen u voor onze administratie het online inschrijvingsfomulier in te vullen zodat wij over uw juiste en recentste gegevens beschikken. Heb je hierbij hulp nodig, neem dan contact op met ons secretariaat.

Betalen

De betaling van het lidgeld kan enkel per overschrijving op rekening nummer BE19-0010-8984-4712 (BIC: GEBABEBB) met vermelding van "Lidgeld" en de namen van de leden.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons secretariaat via